Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.velkehoste.sk spravuje Obec Veľké Hoste je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľké Hoste 

Adresa:
Obecný úrad Veľké Hoste 
Veľké Hoste č.208
95640, Veľké Hoste

IČO: 00311251

Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Okres: Bánovce nad Bebravou 
Región: Suchodolie 
Počet obyvateľov: 550 
Rozloha: 826 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1329 

Všeobecné informácie: ocuvelkehoste@pbi.sk
Podateľňa: ocuvelkehoste@pbi.sk
Starosta: ocuvelkehoste@pbi.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocuvelkehoste@pbi.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 38 7695720
Tel.: +421 908 713 774

E-mail: ocuvelkehoste@pbi.sk

Kompetencie:
Obec Veľké Hoste je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk