Zmenšiť textZväčšiť text

Archív faktúr

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Spôsob úhrady  
1 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telefon 22.12.2021 23,72 EUR PP
2 JKL production, s.r.o Bratislava Vypracovanie projektu 20.12.2021 360,00 EUR PP
3 3W Slovakia Melčice  Aktualizácia virtuálny cintorín 29.12.2021 19,80 EUR PP
4 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 03.01.2022 18,00 EUR PP
5 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku plynu 10.01.2022 176,00 EUR PP
6 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 10.01.2022 682,00 EUR PP
7 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 10.01.2022 172,98 EUR PP
8 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 10.01.2022 981,66 EUR PP
9 Orange Slovensko Bratislava Fa za telefon 08.01.2022 30,00 EUR PP
10 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telefon 01.01.2022 32,18 EUR PP
11 Slovanet a.s. Bratislava Internet 10.01.2022 9,90 EUR PP
12 Anton Kajan V.Hoste Výroba drevených poklopov 13.01.2022 76,80 EUR PP
13 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 17.01.2022 496,63 EUR PP
14 Tomáš Kosiba ENERGHOME Servis a údržba kotla 13.01.2022 96,00 EUR PP
15 TextilEco a.s. Praha Umiestnenie kontajnerov v obci 01.01.2022 60,00 EUR PP
16 Tripsy s.r.o Bratislava Kancelarske potreby 14.01.2022 124,49 EUR PP
17 Solitea Vema Bratislava Mzdová verzia 18.01.2022 43,20 EUR PP
18 Ing. Igor Šinsky Rybany Stanovenie hodnoty pozemkov 27.01.2022 170,00 EUR PP
19 Mison - Ing. Anton Minár Vráble Servis zosilovača Mison 03.02.2022 36,00 EUR PP
20 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 27.01.2022 18,00 EUR PP
21 Bio Versal Slovakia s.r.o Nitra BIOVERSAL QF 01.02.2022 162,60 EUR PP
22 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telef. hovory 21.01.2022 23,72 EUR PP
23 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 07.02.2022 176,00 EUR PP
24 Jozef Mlynek-elektroinštalácie Oprava rozhlasovej ústredne 03.02.2022 100,00 EUR PP
25 Peter Futroš Veľké Hoste Odstraňovanie znečistenej pody 28.01.2022 280,00 EUR PP
26 ZIPA s.r.o Trenčín  Pramenitá voda pre MŠ 29.01.2022 64,58 EUR PP
27 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 31.01.2022 1 067,54 EUR PP
28 Orange Slovensko Bratislava Fa za telefon 08.02.2022 30,00 EUR PP
29 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telefon 01.02.2022 32,18 EUR PP
30 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 28.01.2022 3 511,20 EUR PP
31 Slovanet a.s. Bratislava Fa za internet 10.02.2022 9,90 EUR PP
32 REGIONPRESS s.r.o Trnava Zverejnenie inzerátu 14.02.2022 248,40 EUR PP
33 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 16.02.2022 164,46 EUR PP
34 Eva Súkeníková KOPEX Plastové známky pre psa 16.02.2022 50,60 EUR PP
35 ŠEVT a.s. Bratislava Osvedčovacia kniha 22.02.2022 58,50 EUR PP
36 FEREX s.r.o Nitra Kôš na psie extrementy 15.02.2022 359,30 EUR PP
37 FIRE systém s.r.o Korňa Vapex,respirátor 22.02.2022 695,70 EUR PP
38 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telef. hovory 21.02.2022 23,72 EUR PP
39 ab Tribečská 1620/25 Správa internetovej stránky 12.02.2022 50,00 EUR PP
40 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku plynu 03.03.2022 176,00 EUR PP
41 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 03.03.2022 682,00 EUR PP
42 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 23.02.2022 24,00 EUR PP
43 Hornonitrianske bane Prievidza Školenie a výcvik členov DHZ 01.03.2022 94,80 EUR PP
44 Agentúra KEXO Topoľčany Vypracovanie auditu BOZP 28.02.2022 90,00 EUR PP
45 Ján Kolník Krpeľany Školenie obsluhy mot. Píly 28.02.2022 40,00 EUR PP
46 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef.  hovory 01.03.2022 32,18 EUR PP
47 Orange Slovensko Bratislava Ta telef. hovory 05.03.2022 30,00 EUR PP
48 Slovanet a.s. Bratislava Za internet 10.03.2022 9,90 EUR PP
49 SUCHÝ &PARTNERS B. Bystrica Príprava podkl. vo verj. súťaži 08.03.2022 360,00 EUR PP
50 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 02.03.2022 1 076,06 EUR PP
51 Jozef Mlynek-elektroinštalácie Oprava miest. Rozhlasu 14.03.2022 40,00 EUR PP
52 Zahrad. Služby Bánovce n/B Záhradnícke práce 24.03.2022 1 240,00 EUR PP
53 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. služby 22.03.2022 23,72 EUR PP
54 ZIPA s.r.o Trenčín  Voda do mat. školy 25.03.2022 68,17 EUR PP
55 ab Tribečská 1620/25 Správa intern. Stránky 10.03.2022 50,00 EUR PP
56 Bánhidai Cserzegtoma Giga plastelina 30.03.2022 35,65 EUR PP
57 Obec Malé Hoste Cestovné 31.03.2022 7,33 EUR PP
58 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku elektriny 20.04.2022 682,00 EUR PP
59 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávky plynu 20.04.2022 176,00 EUR PP
60 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 05.04.2022 978,49 EUR PP
61 Slovanet a.s. Bratislava Fa za internet 11.04.2022 9,90 EUR PP
62 Orange Slovensko Bratislava Za telef. hovory 08.04.2022 30,00 EUR PP
63 Alatere s.r.o Stará Turá Za biolog odpad ŠJ 31.03.2022 24,00 EUR PP
64 Miroslav Baláž Pochabany Dodáv.a montáž pozink. Konz 31.03.2022 150,00 EUR PP
65 FEREX s.r.o Nitra 110 l kontajner  01.04.2022 1 221,00 EUR PP
66 Dobrov. Pož. Ochrany Bratislava Školné členov DHZ 29.03.2022 40,00 EUR PP
67 Balaro s.r.o Spišská Nová Ves Hračky pre mat. školu 12.04.2022 63,60 EUR PP
68 Elena Mareríková D. Vadičov Hračky pre mat. školu 08.04.2022 75,60 EUR PP
69 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 01.04.2022 32,18 EUR PP
70 ab Tribečská 1620/25 Topolčany Správa internetovej stránky 07.05.2022 50,00 EUR PP
71 Andrea Bjelkova Slovab Šitie pre materskú školu 06.05.2022 93,01 EUR PP
72 ZIPA s.r.o Trenčín  Nákup vody pre MŠ 25.02.2022 75,35 EUR PP
73 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 04.05.2022 2 122,60 EUR PP
74 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 01.05.2022 32,18 EUR PP
75 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 22.04.2022 23,72 EUR PP
76 Peter Futroš Veľké Hoste Zemné práce 06.05.2022 340,00 EUR PP
77 Natraky Prievidza Divadelné predstavenie 09.05.2022 300,00 EUR PP
78 Orange Slovensko Bratislava Za telef hovory 05.05.2022 30,00 EUR PP
79 Alatere s.r.o Stará Turá Za biologicky odpad 27.04.2022 24,00 EUR PP
80 Dobrov. Pož. Ochrana Bratislava Školné členov DHZ 26.04.2022 25,00 EUR PP
81 FaxCOPY Bratislava Vyhotovenie tabuliek 09.05.2022 138,32 EUR PP
82 Solitea Vema Bratislava Práva na aktuálne verzie 11.04.2022 43,20 EUR PP
83 ZIPA Trenčín Voda do MŠ 30.04.2022 83,71 EUR PP
84 Slovanet a.s. Bratislava Paušal za internet 10.05.2022 9,90 EUR PP
85 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za eletr. Energiu 16.05.2022 682,00 EUR PP
86 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za plyn 16.05.2022 176,00 EUR PP
87 3W Slovakia Melčice  Cintorín - poplatky 19.05.2022 280,92 EUR PP
88 SUCHÝ &PARTNERS B. Bystrica Príprava na obchod. Ver. súťaž 19.05.2022 180,00 EUR PP
89 Juraj Bjelko stolárstvo Rekonštrukcia lavice 27.05.2022 1 227,60 EUR PP
90 aB Tribečská Topoľčany Správa internetovej stránky 11.06.2022 50,00 EUR PP
91 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za elektr. Energiu 10.06.2022 682,00 EUR PP
92 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku plynu 10.06.2022 176,00 EUR PP
93 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 22.05.2022 24,42 EUR PP
94 Zipa, s.r.o Trenčín Voda pre mat. školu 31.05.2022 115,92 EUR PP
95 Dobrov. Pož. Ochrana Bratislava Školné členov DHZ 23.05.2022 110,00 EUR PP
96 Orange Slovensko Bratislava Za telef hovory 08.06.2022 30,00 EUR PP
97 Ing. Marianna Bogyová Pieštany Vyprac. Oznámenia o strateg. D. 06.06.2022 782,20 EUR PP
98 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 02.06.2022 937,25 EUR PP
99 FP TRADE Bánovce n/B Oblečenie pre DHZ 08.06.2022 438,00 EUR PP
100 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 01.06.2022 32,18 EUR PP
101 Slovanet a.s. Bratislava Poplatok za internet 10.06.2022 9,90 EUR PP
102 Alatere s.r.o Stará Turá Za biolog. Odpad 31.05.2022 24,00 EUR PP
103 Agroservis-Západ s.r.o Komárno Nákup prevodovky 15.06.2022 1 103,46 EUR PP
104 PIPE CONTROL  Prievidza Monitoring kanalizácie 27.06.2022 468,00 EUR PP
105 Ivana Kováčová Ruskovce Reprezentačné 28.06.2022 89,30 EUR PP
106 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 21.06.2022 24,72 EUR PP
107 Ivana Kováčová Ruskovce Reprezentačné 30.06.2022 57,60 EUR PP
108 Pozemkové spol. združ. Urbarn. Predaj dreva 23.06.2022 255,00 EUR PP
109 ZIPA s.r.o Trenčín  Voda pre mat. školu 30.06.2022 65,28 EUR PP
110 Milan Maňák Malé Hoste Údržba a oprava WC 23.06.2022 230,40 EUR PP
111 eSYST, Žilina Licencia softvéru 29.06.2022 240,00 EUR PP
112 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 30.06.2022 30,00 EUR PP
113 Orange Slovensko Bratislava Za telef. hovory 05.07.2022 30,00 EUR PP
114 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef hovory 01.07.2022 32,18 EUR PP
115 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 06.07.2022 911,33 EUR PP
116 Slovanet a.s. Bratislava Internet poplatok 11.07.2022 9,90 EUR PP
117 Solitea Vema Bratislava Aktuálne verzie Vema 12.07.2022 46,80 EUR PP
118 Jozef Mlynek-elektroinštalácie Oprava miestneho rozhlasu 14.07.2022 70,00 EUR PP
119 RH SOUND Vráble Reproduktor tlakový 13.07.2022 83,00 EUR PP
120 Občian. Zdr. Ostratičanka Učinkovanie na podujatí 27.07.2022 400,00 EUR PP
121 iToilets s.r.o  Nitra Prenájom kabín 25.07.2022 180,00 EUR PP
122 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 22.07.2022 24,72 EUR PP
123 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávku plynu 12.07.2022 176,00 EUR PP
124 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za elektr. Energiu 12.07.2022 682,00 EUR PP
125 Denis Adamička V.Hoste Palivové drevo 18.07.2022 180,00 EUR PP
126 Ing. Anna Pernecká Pieštany Spracovanie územ. planu 11.07.2022 4 899,50 EUR PP
127 Dobr. Pož. Ochr. Bratislava Školné preventivárov 21.07.2022 45,00 EUR PP
128 aB Tribečská, Topoľčany Správa internetovej stránky 09.07.2022 50,00 EUR PP
129 FIRE systém s.r.o Korňa Materiál pre DHZ 26.7.2022 3 312,88 EUR PP
130 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 1.8.2022 32,18 EUR PP
131 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávky plynu 22.8.2022 176,00 EUR PP
132 Juraj Janošík REJA Tričká pre DHZ 22.7.2022 682,00 EUR PP
133 KVH 2. Jazdecký pluk Kľačany Účasť príslušníkov KVH 29.7.2022 645,00 EUR PP
134 3W Slovakia Melčice  Licenčné poplatky 4.8.2022 184,20 EUR PP
135 Orange Slovensko Bratislava za telef hovory 5.8.2022 33,00 EUR PP
136 Slovanet a.s. Bratislava Poplatok za internet 10.8.2022 9,90 EUR PP
137 Ing. Alena Ostrolucká V.Hoste Výroba drev. Poklopu 8.8.2022 60,00 EUR PP
138 Peter Futroš Veľké Hoste Terénne prace 9.8.2022 540,00 EUR PP
139 Lomtec.com. Bratislava Elektronizácia služieb 8.8.2022 414,00 EUR PP
140 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 4.8.2022 1 068,71 EUR PP
141 Paleta TOP Bánovce n/B Fa za brikety MŠ 17.8.2022 2 160,00 EUR PP
142 Ivana Kováčová Ruskovce Reprezentačné 26.8.2022 96,46 EUR PP
143 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 22.8.2022 24,72 EUR PP
144 Milan Majerech Brezolupy Oprava vozidla DHZ 26.8.2022 1 297,86 EUR PP
145 aB Tribečska Topoľčany Správa intern. stránky 16.8.2022 50,00 EUR PP
146 ŠEVT a.s. Bratislava Tlačivá pre MŠ 8.8.2022 25,97 EUR PP
147 ZIPA s.r.o Trenčín  Voda pre mat. školu 27.8.2022 46,08 EUR PP
148 Ladislav Bíreš Bošany Demolácia hrobov cint. 31.8.2022 830,00 EUR PP
149 VKU Harmanec Mapy Považský Inovec 5.9.2022 228,00 EUR PP
150 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 5.9.2022 962,26 EUR PP
151 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 1.9.2022 32,18 EUR PP
152 Kováčik s.r.o Livina Kontrola hasič. Prístr. 25.8.2022 321,36 EUR PP
153 Peter Futroš Veľké Hoste Úprava asfaltovej sute 28.8.2022 220,00 EUR PP
154 Websupport Domena Veľké Hose 11.9.2022 15,59 EUR PP
155 Orange Slovensko Bratislava Za telef hovory 5.9.2022 33,00 EUR PP
156 Slovanet a.s. Bratislava Poplatky internet 12.9.2022 9,90 EUR PP
157 PIPE CONTROL  Prievidza Monitoring kanalizace 26.9.2022 204,00 EUR PP
158 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za elektr. energiu 19.9.2022 682,00 EUR PP
159 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávky plynu 19.9.2022 176,00 EUR PP
160 aB Tribečska Topoľčany Správa intern. stránky 17.9.2022 50,00 EUR PP
161 NOMiland s.r.o Košice Pomocky pre MŠ 22.9.2022 76,20 EUR PP
162 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za elektr. energiu 11.10.2022 682,00 EUR PP
163 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Za dodávky plynu 11.10.2022 176,00 EUR PP
164 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 3.10.2022 1 926,65 EUR PP
165 Mgr. Mária Kováčová Močenok Prenájom zábavných atrakcií 26.7.2022 700,00 EUR PP
166 PIPE CONTROL  Prievidza Monitoring kanalizácie 3.10.2022 204,00 EUR PP
167 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 30.9.2022 24,00 EUR PP
168 ZIPA s.r.o Trenčín  Pramenitá voda pre MŠ 26.9.2022 67,85 EUR PP
169 Štefan Švikruha Montel Oprava osvetlenia 30.9.2022 1 121,65 EUR PP
170 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 1.10.2022 29,83 EUR PP
171 Vincent Krško Dubnica n/V Oprava plochy v obci 5.10.2022 691,20 EUR PP
172 FaxCOPY Bratislava Kalendáre pre rok 2023 7.10.2022 285,00 EUR PP
173 Ing. Sylvia Augustínová  Overenie účtovnej závierky 10.10.2022 500,00 EUR PP
174 Pozemk. Spoloč. Urbárnikov V.Hoste Predaj dreva 20.9.2022 287,50 EUR PP
175 Slovanet a.s. Bratislava Internet poplatok 10.10.2022 9,90 EUR PP
176 Orange Slovensko Bratislava Fa telef. hovory 8.10.2022 33,00 EUR PP
177 Peter Futroš Veľké Hoste Sekanie asfaltovej komun. 3.10.2022 227,50 EUR PP
178 Solitea Vema Bratislava Požitie verzie Vema 5.10.2022 46,80 EUR PP
179 Ivana Kováčová Ruskovce Zakúpenie kovektomatu, robota 18.10.2022 3 084,00 EUR PP
180 Ing. Igor Šinsky Rybany Vyučtovanie ocenenie majetku 6.9.2022 250,00 EUR PP
181 aB Tribečska Topoľčany Správa internetovej stránky 15.10.2022 50,00 EUR PP
182 Websupport Bratislava Doména na internete 26.10.2022 43,06 EUR PP
183 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telef. hovory 22.10.2022 24,72 EUR PP
184 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 26.10.2022 24,00 EUR PP
185 Milan Maňák Malé Hoste Inštalatérske práce 31.10.2022 604,80 EUR PP
186 Milan Maňák Malé Hoste Kurárenské a izoláterske práce 31.10.2022 1 051,20 EUR PP
187 Tripsy s.r.o Bratislava Kopírovací papier 4.11.2022 41,28 EUR PP
188 Orange Slovensko Bratislava Za telef. hovory 8.11.2022 33,00 EUR PP
189 Slovak Telekom a.s. Bratislava Za telef. hovory 1.11.2022 32,18 EUR PP
190 KEO s.r.o Záhorce Udržiavací poplatok KEO 3.11.2022 321,13 EUR PP
191 Slovanet a.s. Bratislava Poplatok za internet 10.11.2022 9,90 EUR PP
192 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 2.11.2022 958,46 EUR PP
193 REVITRYS s.r.o UHROVEC OP teplovodnej kotolne 12.11.2022 198,44 EUR PP
194 Ing. Arch.M. BOGYOVÁ Piešťany Územný plán V. Hoste 25.11.2022 1 557,50 EUR PP
195 LIFE LINE, Brno Revízna skúška dých. Prístrojov 28.11.2022 151,30 EUR PP
196 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Fa za plyn 9.11.2022 176,00 EUR PP
197 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Fa za elek. Energiu 9.11.2022 682,00 EUR PP
198 BRENO s.r.o  Trenčín Fa za koberec 14.11.2022 325,40 EUR PP
199 aB Tribečska Topoľčany Správa internetovej stránky 5.11.2022 50,00 EUR PP
200 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telef. hovory 22.9.2022 24,72 EUR PP
201 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Fa za elektr. Energiu 1.12.2022 682,00 EUR PP
202 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Fa za plyn 1.12.2022 176,00 EUR PP
203 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. odpadu 30.11.2022 30,00 EUR PP
204 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telefon 22.11.2022 24,72 EUR PP
205 Peter Futroš Veľké Hoste Sekanie asfaltu 4.12.2022 175,00 EUR PP
206 Výrobné družstvo Dolina Oprava Kanalizácie 5.12.2022 4 998,00 EUR PP
207 ZIPA, s.r.o, Trenčín Voda do MŠ 30.11.2022 107,52 EUR PP
208 V-Elektra Slovakia a.s. Martin Fa za elektr. Energiu 9.12.2022 34,75 EUR PP
209 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telef. služby 1.12.2022 32,18 EUR PP
210 Orange Slovensko Bratislava Fa za telef. služby 8.12.2022 33,31 EUR PP
211 Borina Ekos s.r.o Livinské Opatovce Vývoz a uloženie TKO 5.12.2022 1 072,45 EUR PP
212 authentic, s.r.o Podlužany Toner, náplň epson, servis 30.11.2022 392,60 EUR PP
213 Slovanet a.s. Bratislava Poplatky internet 12.12.2022 9,90 EUR PP
214 Obec Malé Hoste Cestovné 30.11.2022 20,76 EUR PP
215 DOS divadlo Tesáre Za divadelne predstavenie 18.12.2022 200,00 EUR PP
216 SUCHÝ &PARTNERS B. Bystrica Právnické služby 15.12.2022 432,00 EUR PP
217 Zipa, s.r.o Trenčín Voda do MŠ 19.12.2022 30,72 EUR PP
218 ZIPA s.r.o Trenčín  Voda do MŠ 28.12.2022 19,13 EUR PP
219 Slovak Telekom a.s. Bratislava Fa za telefón 22.12.2022 26,02 EUR PP
220 aB Tribečská Topoľčany Správa inter. Stránky 17.12.2022 50,00 EUR PP
221 NOMiland s.r.o Košice Hračky pre mat. školu 2.12.2022 996,98 EUR PP
222 Lefay s.r.o Praha Pružinová hupačka 12.12.2022 701,60 EUR PP
223 Internet Mall Bratislava Hračky pre MŠ 12.12.2022 1 015,00 EUR PP

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Spôsob úhrady  
1 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Za uloženie a vývoz TKO 04.01.2021 932,53 EUR PP  
2 V-Elektra Slovakia Martin Za dodávku plynu 13.01.2021 72,83 EUR PP  
3 Slovak Telekom, Bratislava Za telefónne hovory 22.12.2020 22,92 EUR PP  
4 Slovak Telekom, Bratislava Za telefonne hovory 01.01.2021 32,18 EUR PP  
5 Alatere s.r.o Stará Turá Biologický odpad 31.12.2020 12,00 EUR PP  
6 CNS s.r.o. Bratislava Internet 04.01.2021 9,90 EUR PP  
7 V-Elektra Slovakia Martin Za plyn 12.01.2021 82,00 EUR PP  
8 Ing. Viktor Lajterčuk Počítačový program 18.01.2021 85,00 EUR PP  
9 Metax s.r.o. Bánovce n/B Farby, štetce 31.12.2021 22,59 EUR PP  
10 ZIPA, s.r.o Trenčín Čistenie a sanitácia 20.01.2021 17,93 EUR PP  
11 Slovak Telekom, Bratislava Za telefonne hovory 22.01.2021 25,72 EUR PP  
12 HPA SK s.r.o Nitra Respirátor FFP2 22.01.2021 73,10 EUR PP  
13 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 26.01.2021 1115,00 EUR PP  
14 HPA SK s.r.o Nitra Jenorazový pracovný overal 15.01.2021 60,90 EUR PP  
15 Gerys plus s.r.o Bánovce n/B Geometrický plán 27.10.2020 300,00 EUR PP  
16 aB Tribečská 1620/25 Správa internetovej stránky 11.01.2021 50,00 EUR PP  
17 Ing. Igor Šinsky Rybany Stanovenie hodnoty pozemkov 28.01.2021 180,00 EUR PP  
18 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 02.02.2021 1 115,00 EUR PP  
19 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 01.02.2021 1 030,03 EUR PP  
20 Edenred Bratislava Stravné lístky 05.02.2021 344,68 EUR PP  
21 CNs Bratislava Internet 01.02.2021 9,90 EUR PP  
22 HPA SK s.r.o Nitra Respirátor, pracovný overal 04.02.2021 92,10 EUR PP  
23 Slovak Telekom, Bratislava Za telefonne hovory 01.02.2021 32,18 EUR PP  
24 Orange Slovensko Za telefonne hovory 19.02.2021 35,50 EUR PP  
25 Betonárka Nadlice Štrkopiesky 03.02.2021 56,29 EUR PP  
26 V-Elektra Slovakia Martin Za elektrickú energiu 11.02.2021 476,00 EUR PP  
27 V-Elektra Slovakia Martin Za dodanie zemného plynu 11.02.2021 82,00 EUR PP  
28 Regionpress, s.r.o Trnava Zverejnenie inzerátu 11.02.2021 212,76 EUR PP  
29 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 11.02.2021 1 115,00 EUR PP  
30 Tripsy Bratislava Kancelársky materiál 18.02.2021 150,17 EUR PP  
31 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 22.02.2021 1 040,00 EUR PP  
32 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 19.02.2021 1 040,00 EUR PP  
33 aB Tribečská 1620/25, Topoľčany Správa internetovej stránky 09.02.2021 50,00 EUR PP  
34 Slovak Telekom, Bratislava Za telefonne hovory 01.03.2021 25,72 EUR PP  
35 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 03.03.2021 1 040,00 EUR PP  
36 Edenred Bratislava Za stravné lístky 04.03.2021 332,21 EUR PP  
37 CNS s.r.o. Bratislava Internet 01.03.2021 9,90 EUR PP  
38 Orange Slovensko Fa za telefonné hovory 15.03.2021 36,10 EUR PP  
39 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefonné hovory 01.03.2021 32,18 EUR PP  
40 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 01.03.2021 986,44 EUR PP  
41 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 09.03.2021 1 040,00 EUR PP  
42 Orange Slovensko, Bratislava Fa za telefonne hovory 19.03.2021 42,00 EUR PP  
43 Fax Copy Bratislava Stojan bezdotykový 11.03.2021 629,89 EUR PP  
44 Tripsy Bratislava Kancelársky materiál 22.03.2021 1 314,41 EUR PP  
45 Váš lekár s.r.o Bratislava Antigénové testovanie 13.03.2021 1 040,00 EUR PP  
46 Peter Futroš Veľké Hoste Sekanie, odkopávanie terénu 18.03.2021 600,00 EUR PP  
47 Suchý Partners Banská Bystrica Príprava verejnej suťaže 10.03.2021 600,00 EUR PP  
48 Peter Božik Zlatníky Doprava piesku 18.03.2021 325,00 EUR PP  
49 Gamboš autodiely, Nitra Elektr. Materiál 19.03.2021 29,00 EUR PP  
50 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elektrickú energiu 15.03.2021 476,00 EUR PP  
51 V-Elektra Slovakia Martin Za dodávku plynu 15.03.2021 82,00 EUR PP  
52 aB Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 13.03.2021 50,00 EUR PP  
53 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefonne hovory 22.03.2021 25,72 EUR PP  
54 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda do MŠ 24.03.2021 32,29 EUR PP  
55 SHOP s.r.o.Pardubice Kávovár 29.03.2021 939,00 EUR PP  
56 City Man s.r.o. Modra Chladiaca presklená skrina 31.03.2021 1 596,00 EUR PP  
57 HP SK s.r.o Nitra Respirátory, pracovné overaly 31.03.2021 60,84 EUR PP  
58 Metax s.r.o. Bánovce n/B Farby, riedidlá 31.03.2021 74,70 EUR PP  
59 CNs Bratislava Internet 06.04.2021 9,90 EUR PP  
60 Krajčík Elektro Topoľčany Sporák,mlynček, hrniec 09.04.2021 648,00 EUR PP  
61 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 12.04.2021 82,00 EUR PP  
62 Orange,Slovensko Fa za telefonne hovory 05.04.2021 30,00 EUR PP  
63 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elektr. Energiu 12.04.2021 476,00 EUR PP  
64 Fax Copy Bratislava Stojan bezdotykový 07.04.2021 232,36 EUR PP  
65 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 06.04.2021 1 907,93 EUR PP  
66 HPA SK s.r.o Nitra Pracovný overal 13.04.2021 61,78 EUR PP  
67 Papera s.r.o Banská Bystrica Kancelársky materiál 15.04.2021 55,20 EUR PP  
68 Peter Maringa Topoľčany Stavebné práce 21.04.2021 850,00 EUR PP  
69 Hel-Instal Šenkvice Kotol Buderus 23.04.2021 2 174,40 EUR PP  
70 Digipress s.r.o. B. Bystrica Pamatná tabula 27.04.2021 25,30 EUR PP  
71 Milan Maňák Malé Hoste Demontaž kotla 26.04.2021 1 149,60 EUR PP  
72 Miroslav Baláž Pochabany Dodávka posuvnej brány 30.04.2021 1 020,00 EUR PP  
73 FROWELD, Osek u Duchovca Rozvádzač pre nabíjacie mod. 30.03.2021 604,30 EUR PP  
74 aB Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 18.04.2021 50,00 EUR PP  
75 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefonne hovory 01.04.2021 32,18 EUR PP  
76 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefonne hovory 21.04.2021 25,72 EUR PP  
77 aB Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 08.05.2021 50,00 EUR PP  
78 Abiset s.r.o Malacky Program do škol. Jedálne 25.05.2021 99,00 EUR PP  
79 Párty stany Jičín Záhradný stan 04.05.2021 1 893,02 EUR PP  
80 Metax s.r.o. Bánovce n/B Farby 30.04.2021 47,25 EUR PP  
81 ZIPA, s.r.o Trenčín Voda do materskej školy 26.04.2021 110,07 EUR PP  
82 Ing. Hronkovič Bošany Montáž kotla 23.04.2021 356,40 EUR PP  
83 Agentúra KEXO Topolčany Vypracovanie auditu BOZP 04.05.2021 150,00 EUR PP  
84 DROPEX s.r.o Bánovce nad B Oprava kanalizácie 21.04.2021 4 733,69 EUR PP  
85 CNC s.r.o Bratislava Internet 03.05.2021 9,90 EUR PP  
86 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 03.05.2021 1 651,73 EUR PP  
87 Tripsy Bratislava Otáčací stojan 11.05.2021 918,72 EUR PP  
88 Orange Slovensko Telef. hovory 19.05.2021 30,00 EUR PP  
89 Andrej Taraba Stavebné práce 08.05.2021 151,30 EUR PP  
90 Peter Futroš Veľké Hoste Čistenie a sanitácia 14.05.2021 1 650,00 EUR PP  
91 Regionalny úrad ver. Zdr. Trenčín Laboratorny rozbor vody 13.05.2021 103,00 EUR PP  
92 Alatere s.r.o Stará Turá Zber a preprava biol. odp. 30.04.2021 24,00 EUR PP  
93 Hydros Bánovce n/B Stavebný materiál 26.05.2021 127,54 EUR PP  
94 ZIPA, s.r.o Trenčín Voda materská škola 27.05.2021 68,17 EUR PP  
95 Slovak Telekom, Bratislava Telef. hovory 21.05.2021 25,72 EUR PP  
96 Authentic s.r.o Podlužany Počítač 17.05.2021 1 207,50 EUR PP  
97 V-Elektra Slovakia Martin Elektrická energia 24.05.2021 476,00 EUR PP  
98 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 24.05.2021 82,00 EUR PP  
99 NITRANET, s.r.o Nitra Fa WIFI pre Teba 02.06.2021 15 000,00 EUR PP  
100 Alatere s.r.o Stará Turá Zber a preprava biol. odp. 31.05.2021 24,00 EUR PP  
101 Peter Futroš Veľké Hoste Čistenie odv. Kanalu 17.06.2021 930,00 EUR PP  
102 Kávička.SK, Bratislava Filtre do kávovaru 24.06.2021 81,00 EUR PP  
103 Výrobné družstvo DOLINA Informačná vítrina 10.06.2021 5 112,00 EUR PP  
104 Peter Futroš Veľké Hoste Výkop pre plynovú prípojku 04.06.2021 360,00 EUR PP  
105 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 08.06.2021 82,00 EUR PP  
106 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elektr. Energiu 08.06.2021 476,00 EUR PP  
107 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 02.06.2021 1 040,39 EUR PP  
108 Orange Slovensko BA Za telef. hovory 19.06.2021 30,00 EUR PP  
109 Tendernet.s.r.o. Žilina Softvér TENDER 01.06.2021 198,00 EUR PP  
110 Milan Maňák Malé Hoste Plynové a vodov. Zariadenie 04.06.2021 1 323,40 EUR PP  
111 CNS s.r.o. Bratislava Fa za internet 01.06.2021 9,90 EUR PP  
112 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefon 01.06.2021 32,18 EUR PP  
113 Juraj BJELKO, STOLARSTVO Rekonštrukcia studienky 03.06.2021 5 220,00 EUR PP  
114 Peter Božik Zlatníky Fa za dovoz piesku 03.06.2021 62,50 EUR PP  
115 Metax s.r.o. Bánovce n/B Fa za farby laky 31.05.2021 130,23 EUR PP  
116 ab Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 17.06.2021 50,00 EUR PP  
117 BEREŠ Elektro, Bánovce n/B Fa za klimatizáciu 23.06.2021 299,99 EUR PP  
118 Slovák Telekom, Bratislava Fa za telefón 21.06.2021 25,12 EUR PP  
119 FIRE systém, Nižná Korňa Doprava za materiál 15.06.2021 12,00 EUR PP  
120 FIRE systém, Nižná Korňa Materiál do DHZ 15.06.2021 1 949,20 EUR PP  
121 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda do MŠ 30.06.2021 125,58 EUR PP  
122 Metax s.r.o. Bánovce n/B Fa za farby laky 30.06.2021 153,36 EUR PP  
123 CNC s.r.o Bratislava Fa za internet 01.07.2021 9,90 EUR PP  
124 Peter Bačko COSMOS Fa za pečiatky 07.07.2021 81,00 EUR PP  
125 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elek. Energiu 08.07.2021 476,00 EUR PP  
126 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 08.07.2021 82,00 EUR PP  
127 ZIPA, s.r.o Trenčín Čistenie a sanitácia 08.07.2021 17,93 EUR PP  
128 Obec Zlatníky Cestovné 06.07.2021 30,42 EUR PP  
129 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 6.7.2021 1 133,51 EUR PP  
130 Róbert Ergang -AREGO Bojnice Prenájom atrakcií 14.7.2021 400,00 EUR PP  
131 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telef hovory 1.7.2021 32,56 EUR PP  
132 Orange Slovensko Fa za telef hovory 14.7.2021 30,00 EUR PP  
133 LIFE LINE s.r.o Brno Fa za skúšku dýchacích prístr. 19.7.2021 214,68 EUR PP  
134 Anton Kajan V.Hoste Obnov. náterov na dome nádeje 23.7.2021 5 400,00 EUR PP  
135 MsKS Bánovce n/Bebravou Inzercia v Bánov. Novinách 22.7.2021 37,00 EUR PP  
136 Solitea Vema, Bratislava Používanie verzie Vema 11.7.2021 43,20 EUR PP  
137 COLAS Slovakia Trnava Oprava miestnych komun. 6.7.2021 60 618,42 EUR PP  
138 Alatere s.r.o Stará Turá Zber a preprava biol. odp. 30.6.2021 24,00 EUR PP  
139 ab Tribečská 1620/25 Topoľčany správa internetovej stránky 19.7.2021 50,00 EUR PP  
140 FIRE systém, Nižná Korňa Fa za dopravu 2.8.2021 7,00 EUR PP  
141 FIRE systém, Nižná Korňa Materiál do DHZ 2.8.2021 1 398,26 EUR PP  
142 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda do MŠ 29.7.2021 39,47 EUR PP  
143 Miroslav Baláž Pochabany Oprava brán , zábradlia 30.7.2021 1 516,00 EUR PP  
144 CNC s.r.o Bratislava Internet 2.8.2021 9,90 EUR PP  
145 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefón 21.7.2021 23,72 EUR PP  
146 3W Slovakia Melčice Softvérové služby cintorín 26.7.2021 148,80 EUR PP  
147 Orange Slovensko BA Fa za telefón 19.8.2021 30,00 EUR PP  
148 Metax s.r.o. Bánovce n/B Farby, maliarsky material 31.7.2021 139,05 EUR PP  
149 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 9.8.2021 82,00 EUR PP  
150 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elek. Energiu 9.8.2021 476,00 EUR PP  
151 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefon 9.8.2021 32,18 EUR PP  
152 Solitea Vema, Bratislava Používanie verzie Vema 10.8.2021 14,40 EUR PP  
153 Juraj BJELKO, STOLARSTVO Rekonštrucia inform. Tabule 11.8.2021 393,00 EUR PP  
154 GAURA s.r.o V.Chlievany Výsadba 24.6.2021 990,46 EUR PP  
155 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 3.8.2021 1 019,90 EUR PP  
156 LOMTEC.com Bratislava Elektronizácia služieb 10.8.2021 414,00 EUR PP  
157 Agroservis-Západ s.r.o Komárno Oprava traktor. Kosačky 18.8.2021 294,56 EUR PP  
158 Titan-Tatraplast Ružomberok Ochranná prepážka 23.8.2021 58,56 EUR PP  
159 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telef. hovory 21.8.2021 23,72 EUR PP  
160 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda pre MŠ 25.8.2021 14,35 EUR PP  
161 CNC s.r.o Bratislava Fa za internet 2.9.2021 9,90 EUR PP  
162 Metax s.r.o. Bánovce n/B Fa za farby 31.8.2021 139,68 EUR PP  
163 KOPEX Plevník Drienové Známky pre psa 2.9.2021 50,60 EUR PP  
164 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie KO 2.9.2021 1 033,56 EUR PP  
165 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefon 1.9.2021 32,18 EUR PP  
166 Orange Slovensko BA Fa za telefón 19.9.2021 30,00 EUR PP  
167 VAK izolačné a dizajnové skla Žaluzie a okenné sieťky 31.8.2021 838,44 EUR PP  
168 V-Elektra Slovakia Martin Fa za eletrickú energiu 13.9.2021 476,00 EUR PP  
169 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 13.9.2021 82,00 EUR PP  
170 PROROZVOJ s.r.o Bratislava WIFI pre teba externý manaž. 16.9.2021 495,00 EUR PP  
171 CN-RealPlast s.r.o Krušovce Fa za pretlak pod cestou 21.9.2021 760,00 EUR PP  
172 Ing. Vojtech Derzsi T.Teplice Výroba a tlač škol.noriem 23.9.2021 59,00 EUR PP  
173 Fax Copy Bratislava Dezinfekcia na ruky 22.9.2021 24,41 EUR PP  
174 ab Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 23.9.2021 50,00 EUR PP  
175 WebSupport s.r.o Bratislava Internet 16.9.2021 48,41 EUR PP  
176 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefón 21.9.2021 23,72 EUR PP  
177 Kováčik s.r.o Livina Kontrola hasiacich prístrojov 20.9.2021 213,55 EUR PP  
178 DPO Kutuzova 17 Bratislava Školné pre hasičov 24.9.2021 150,00 EUR PP  
179 Metax s.r.o. Bánovce n/B Material farby 30.9.2021 144,82 EUR PP  
180 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda MŠ 24.9.2021 43,06 EUR PP  
181 cnc s.r.o Bratislava Internet 1.10.2021 9,90 EUR PP  
182 Alatere s.r.o Stará Turá Zber a preprava biol. odp. 30.9.2021 24,00 EUR PP  
183 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 6.10.2021 82,00 EUR PP  
184 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elek. energiu 6.10.2021 476,00 EUR PP  
185 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 4.10.2021 1 556,06 EUR PP  
186 Orange Slovensko Fa za telefón 8.10.2021 30,00 EUR PP  
187 Solitea Vema, Bratislava Verzia vema – používanie 8.10.2021 43,20 EUR PP  
188 Ing. Sylvia Augustínová N. Dubnica Auditorské služby 26.10.2021 500,00 EUR PP  
189 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda MŠ 21.10.2021 78,94 EUR PP  
190 TextilEco a.s. Palackého 715/15 umiestnenie kontajnerov 14.10.2021 60,00 EUR PP  
191 Fax Copy Bratislava Bavlnené rúško s potlačou 1.10.2021 190,00 EUR PP  
192 ab Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 16.10.2021 50,00 EUR PP  
193 Alatere s.r.o Stará Turá Zber biolog. Odpadu ŠJ 29.10.2021 24,00 EUR PP  
194 Metax s.r.o. Bánovce n/B Farby, riedidlá 31.10.2021 146,25 EUR PP  
195 Miroslav Baláž Pochabany Kanalizačný poklop 29.10.2021 50,00 EUR PP  
196 Obec Zlatníky Cestovné 27.10.2021 60,50 EUR PP  
197 Orange Slovensko Fa za telefón 19.11.2021 30,00 EUR PP  
198 CNC s.r.o Bratislava Internet 2.11.2021 9,90 EUR PP  
199 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 2.11.2021 1 682,03 EUR PP  
200 EKOTEC s.r.o Bratislava Kontrola detského ihriska 2.11.2021 199,20 EUR PP  
201 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefón 1.11.2021 32,18 EUR PP  
202 Authentic s.r.o Podlužany Toner, kábel, antiv. Program 15.11.2021 460,37 EUR PP  
203 REVITRYS s.r.o UHROVEC OP teplovodnej kotolne 11.11.2021 164,58 EUR PP  
204 PROROZVOJ s.r.o Bratislava Externý manažment projektu 10.11.2021 495,00 EUR PP  
205 V-Elektra Slovakia Martin Fa za elek. energiu 22.11.2021 476,00 EUR PP  
206 V-Elektra Slovakia Martin Fa za plyn 22.11.2021 82,00 EUR PP  
207 KEO s.r.o Záhorce Udržiavací poplatok 15.11.2021 246,55 EUR PP  
208 IB Rein s.r. Bratislava Monitoring potrubia 23.11.2021 300,00 EUR PP  
209 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telefon 22.10.2021 23,72 EUR PP  
210 ZIPA, s.r.o Trenčín Pramenitá voda MŠ 24.11.2021 53,82 EUR PP  
211 ab Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 18.11.2021 50,00 EUR PP  
212 Fortuna LIBRI a.s. Bratislava Knihy, hračky 25.11.2021 63,59 EUR PP  
213 Authentic s.r.o Podlužany Tlačiareň 15.11.2021 192,00 EUR PP  
214 STIEFEL EUROCART s.r.o Bratislava Výučbové predmety pre MŠ 6.12.2021 277,00 EUR PP  
215 Ján Pecho Tachty 142 Hry pre MŠ 6.12.2021 62,00 EUR PP  
216 Inšpirácia s.r.o Bratislava Inovačné vzdelávanie 6.12.2021 140,00 EUR PP  
217 ab Tribečská 1620/25 Topoľčany Správa internetovej stránky 11.12.2021 50,00 EUR PP  
218 ZIPA s.r.o Trenčín Čistenie a sanitácia 30.11.2021 17,93 EUR PP  
219 Slovak Telekom, Bratislava Za telef. hovory 22.11.2021 23,72 EUR PP  
220 MARCOOP s.r.o Martin Projektová dokumentácia 6.12.2021 600,00 EUR PP  
221 V-Elektra Martin Fa za elek. Energiu 21.12.2021 516,00 EUR PP  
222 Betonárka Nadlice Štrkopiesky kamenivo 15.12.2021 127,99 EUR PP  
223 Orange Slovensko BA Fa za telef. hovory 8.12.2021 30,00 EUR PP  
224 Slovanet a.s. Bratislava Internet 10.12.2021 9,90 EUR PP  
225 Borina Ekos s.r.o L. Opatovce Vývoz a uloženie TKO 1.12.2021 1 011,02 EUR PP  
226 Slovak Telekom, Bratislava Fa za telef hovory 1.12.2021 32,18 EUR PP  
227 Alatere s.r.o Stará Turá Zber a preprava biol. odp. 30.11.2021 24,00 EUR PP  
228 ZIPA s.r.o Trenčín Fa za pramenitú vodu MŠ 21.12.2021 68,17 EUR PP  

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaSumaSpôsob úhrady
1V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektrickú energiu08.01.2020166,00 EURPP
2Slovak Telekom, BratislavaZa telef. hovory22.12.201923,21 EURPP
3Frantíšek Gešnábel PochabanyÚdržba soc. zariadení30.01.202084,00 EURPP
4Hotel Flóra, Trenčianské TepliceVyradené reštauračné stoličky31.12.2019150,00 EURPP
5RÚVZ TrenčínLaboratórny rozbor vody14.01.2020103,00 EURPP
6V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn14.01.202067,44 EURPP
7Maňák 4M s.r.o Malé HosteVýmena radiátorových ventilov13.01.2020377,00 EURPP
8V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn15.01.202082,00 EURPP
9Slovak Telekom, BratislavaZa telef. hovory01.01.202032,18 EURPP
10Orange Slovensko, a.s. BratislavaZa telef. hovory07.01.202037,20 EURPP
11Borina Ekos s.r.o L. OpatovceZa vývoz a uloženie TKO02.01.2020821,66 EURPP
12V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektrickú energiu15.01.2020465,00 EURPP
13aB, ul. Tribečská, TopoľčanySpráva internetovej stránky06.01.202050,00 EURPP
14Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory31.01.202032,18 EURPP
15Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory07.02.202037,20 EURPP
16Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO31.01.2020855,66 EURPP
17OBI Slovakia TrenčínFa za dvere do MŠ10.02.2020877,20 EURPP
18ALATERE s.r.o Stará TuráZa odobratie biolog. Odpadu ŠJ31.01.202024,00 EURPP
19Obec LibichavaCestovné10.02.20205,56 EURPP
20V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za el. energiu10.02.2020465,00 EURPP
21V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn10.02.202082,00 EURPP
22Edenred s.r.o BratislavaZa stravné lístky06.02.2020259,82 EURPP
23ZIPA s.r.o TrenčínPramenitá voda MŠ30.01.202053,82 EURPP
24Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory22.01.202024,34 EURPP
25Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory22.02.202022,73 EURPP
26Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky10.03.2020417,56 EURPP
27Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory07.03.202037,20 EURPP
28Borina Ekos s.r.o L. OpatovceFa za vývoz a uloženie TKO02.03.2020834,17 EURPP
29Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory01.03.202032,18 EURPP
30ALATERE s.r.o Stará TuráZa vývoz biolog. Odp. ŠJ28.02.202018,00 EURPP
31Prorozvoj, s.r.o BratislavaSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy26.02.2020590,00 EURPP
32V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektrickú energiu16.03.2020465,00 EURPP
33V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn16.03.202082,00 EURPP
34ZIPA s.r.o TrenčínFa za pramenitú vodu ŠJ21.02.202028,70 EURPP
35SULKA s.r.o BratislavaFa za respiratory16.03.2020180,80 EURPP
36MONTEL, Bánovce n/BElektroinštalačne práce17.03.2020517,98 EURPP
37Pracovné odevy ZIKO, RevúcaPracovné odevy20.03.202099,41 EURPP
38OLYMP ERBY, s.r.o SantovkaNylonové lanko19.03.2020128,03 EURPP
39ZIPA s.r.o TrenčínPramenitá voda MŠ24.03.202043,06 EURPP
40Obec LibichavaCestovné23.03.20208,53 EURPP
41Obec LibichavaCestovné23.03.20206,10 EURPP
42ALINEA s.r.o. ZvolenAntibakterialny gel30.03.202070,32 EURPP
43aB, ul. Tribečská, TopoľčanySpráva internetovej stránky03.03.202050,00 EURPP
44TRIPSY s.r.o. SládkovičovoKopírovací papier03.03.202089,50 EURPP
45Pracovné odevy ZIKO, RevúcaPracovné odevy09.04.202063,48 EURPP
46Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO07.04.2020993,49 EURPP
47ALATERE s.r.o Stará TuráZber a preprava VŠP27.03.202012,00 EURPP
48RZMOS Považia TrenčínFa za publikáciu03.03.202033,00 EURPP
49Slovab Veľké Hoste 56Fa za plátno na rúška31.03.2020105,39 EURPP
50Slovab Veľké Hoste 56Fa za plátno na rúška31.03.202024,01 EURPP
51Slovak Telekom, BratislavaZa telef. hovory01.04.202032,18 EURPP
52Orange Slovensko, a.s. BratislavaZa telef. hovory08.04.202035,50 EURPP
53Donoci s.r.o. BlanskoRespiračné rúška08.04.202065,81 EURPP
54Centrum polygr. Služieb BAFa za tlačivá16.04.202023,32 EURPP
55PBI Bánovce nad BebravouFa za internetové služby01.04.20209,90 EURPP
56PBI Bánovce nad BebravouFa za internetové služby01.03.20209,90 EURPP
57PBI Bánovce nad BebravouFa za internetové služby01.01.20209,90 EURPP
58PBI Bánovce nad BebravouFa za internetové služby01.02.20209,90 EURPP
59aB, ul. Tribečská, TopoľčanySpráva internetovej stránky18.04.202050,00 EURPP
60Betonárka Nadlice s.r.o.Fa za štrkopiesky21.04.2020296,64 EURPP
61Peter Futroš Veľké HosteZemné a výkopové práce16.04.2020770,00 EURPP
62FEREXvs.r.o. NitraZa smetné nádoby24.04.2020633,60 EURPP
63Slovak Telekom, BratislavaZa telef. hovory22.04.202022,73 EURPP
64LOSKOL Horná ŠtubňaFa za stromky a rastliny19.04.20201 017,00 EURPP
65Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky03.04.2020304,27 EURPP
66Bortex NámestovoZa nitrilové rukavice03.04.202064,25 EURPP
67Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory21.03.202022,73 EURPP
68aB, ul. Tribečská, TopoľčanySpráva internetovej stránky15.05.202050,00 EURPP
69Abiset s.r.o. MalackyProgram pre školskú jedáleň25.05.202079,00 EURPP
70Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky05.05.2020247,70 EURPP
71V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za dodávku plynu06.05.2020465,00 EURPP
72V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektrickú energiu06.05.202082,00 EURPP
73METAX, farby laky Bánovce n/BMateriál na malovanie06.05.2020214,92 EURPP
74Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory05.05.202035,50 EURPP
75Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory01.05.202032,18 EURPP
76Borina Ekos s.r.o L. OpatovceFa za vývoz a uloženie TKO05.05.20201 665,38 EURPP
77Betonárka Nadlice s.r.o.Štrkopiesky riečny20.05.2020207,00 EURPP
78ASK s.r.o Dolné NašticeFa za dezinfekciu26.05.202019,80 EURPP
79ASK s.r.o Dolné NašticeTeplomer digitálny26.05.202063,70 EURPP
80RM Systém M.HradnáFa za kosenie26.05.2020250,00 EURPP
81V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za dodávku plynu06.05.202082,00 EURPP
82V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektr. Energiu06.05.2020465,00 EURPP
83FIRE systém Nižná KorňnaDýchací prístroj, obuv, odev27.05.20203 178,40 EURPP
84Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory01.06.202032,18 EURPP
85aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky14.06.202050,00 EURPP
86Internet Handel PrahaFa za knihy pre MŠ24.06.202073,98 EURPP
87METAX, farby laky Bánovce n/BFa za farby31.05.2020138,96 EURPP
88Betonárka Nadlice s.r.o.Fa za štrkopiesky27.05.2020170,90 EURPP
89Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory21.05.202022,73 EURPP
90Edenred s.r.o BratislavaFa za stravne lístky06.06.2020235,58 EURPP
91Borina Ekos s.r.o L. OpatovceFa za vývoz a uloženie TKO02.06.20201 001,86 EURPP
92Tendernet s.r.o. ŽilinaLicencia na využívanie softvéru01.06.2020198,00 EURPP
93Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory08.06.202035,50 EURPP
94V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za dodávku plynu10.06.202082,00 EURPP
95V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elek. Energiu10.06.2020465,00 EURPP
96Mgr. Václav Vaculčík KrušovceFa za tuje – Smaragd17.06.2020161,65 EURPP
97Jozef Mlynek TopoľčanyOprava miestneho rozhlasu25.06.202060,00 EURPP
98Záp. vod sp. TopoľčanyFa za výkon vozidla Man22.06.2020460,73 EURPP
99Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory22.06.202024,12 EURPP
100ZIPA s.r.o TrenčínPramenitá voda MŠ25.06.202057,41 EURPP
101ALATERE s.r.o Stará TuráZber a preprava VŠP24.06.202024,00 EURPP
102Betonárka Nadlice s.r.o.Štrkopiesky kamenivo27.06.2020951,92 EURPP
103METAX, farby laky Bánovce n/BFa za farby30.06.2020116,64 EURPP
104Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky03.07.2020271,94 EURPP
105Betonárka Nadlice s.r.o.Vinohradnícke stĺpy07.07.2020339,82 EURPP
106Daniela Janušková Bánovce n/BTonery30.06.202090,00 EURPP
107Ján Ondruška Bánovce n/BFa za rúru na vodu08.07.2020110,04 EURPP
108Cnc s.r.o BratislavaInternet01.07.20209,90 EURPP
109Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO06.07.2020949,27 EURPP
110Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory01.07.202032,26 EURPP
111H.V.F. Bánovce n/BPletivo, drôt10.07.2020473,02 EURPP
112Peter Futroš Veľké HosteTerénne úpravy11.07.2020270,00 EURPP
113Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory09.07.202035,50 EURPP
114ZIPA s.r.o TrenčínČistenie a sanitácia23.07.202017,93 EURPP
115V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn29.07.202082,00 EURPP
116V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elek. energiu29.07.2020465,00 EURPP
117Slovak Telekom, BratislavaFa za elek. energiu22.07.202022,73 EURPP
118aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky06.07.202050,00 EURPP
119HYDROS,s.r.o. BánovceStavebné práce27.07.20206 577,07 EURPP
120Kováčik s.r.o. LivinaKontrola has. Prístrojov29.07.2020269,63 EURPP
121HYDROS,s.r.o. BánovceStavebný material29.07.2020886,09 EURPP
122METAX, farby laky Bánovce n/BStaveb. A maliarsky material31.07.2020310,23 EURPP
123ZIPA s.r.o TrenčínPramenitá voda MŠ29.07.202028,70 EURPP
124ALATERE s.r.o Stará TuráZber a preprava VŠP30.07.202012,00 EURPP
125Edenred s.r.o BratislavaStravné lístky05.08.2020284,06 EURPP
1263M elektro TopoľčanySvietidlá04.08.2020900,14 EURPP
127HYDROS,s.r.o. BánovceStavebné práce DHZ27.07.202057 413,24 EURPP
128aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky20.08.202050,00 EURPP
129Betonárka Nadlice s.r.o.Stavebny material3.8.2020190,80 EURPP
130Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory1.8.202032,18 EURPP
131Milan Maňak Malé HosteDodávka a montáž WC6.7.2020289,00 EURPP
132Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO3.8.20201 235,46 EURPP
133Cnc s.r.o BratislavaFa za internetové služby3.8.20209,90 EURPP
134Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory5.8.202035,50 EURPP
1353W Slovakia BratislavaRočná licencia13.8.2020148,80 EURPP
136Lomtec.com. A.s. BratislavaElektronizácia služieb miest a obcí31.7.2020414,00 EURPP
137FEREXvs.r.o. NitraParková lavička17.8.2020384,00 EURPP
138LOSKOL Horná ŠtubňaLipa malolistá17.8.2020120,00 EURPP
139Kovyt s.r.o. Bánovce n/BÚprava krížov21.8.2020864,00 EURPP
140Betonárka Nadlice s.r.o.Štrkopiesky kamenivo18.8.2020461,76 EURPP
141FEREXvs.r.o. NitraParková lavička17.8.2020170,00 EURPP
142Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory22.8.202022,73 EURPP
143Anton Kajan Veľké HosteFa za material zvonica, šindla31.8.20203 558,00 EURPP
144ZIPA s.r.o TrenčínPramenitá voda sýtena27.8.202028,70 EURPP
145Edenred s.r.o BratislavaStravné lístky4.9.2020259,82 EURPP
146Cnc s.r.o BratislavaPoplatok za internet2.9.20209,90 EURPP
147Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory05.09.20235,50 EURPP
148Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO3.9.2020970,78 EURPP
149V-Elektra Slovakia,a.s. MartinZa elek. Energiu14.9.2020465,00 EURPP
150V-Elektra Slovakia,a.s. MartinZa plyn14.9.202082,00 EURPP
151RM Systém M.HradnáFa za kosenie13.9.2020250,00 EURPP
152Milan Maňak Malé HosteFa za inštalačné práce11.9.2020385,20 EURPP
153CN-RealPlast KrušovceFa za obrubníky dlažbu11.9.2020732,33 EURPP
154Slovak Telekom, BratislavaFa za telef. hovory1.9.202032,18 EURPP
155Jana Vrbová VesteniceFa za prenájom skakac. Hradu12.9.2020300,00 EURPP
156Betonárka Nadlice s.r.o.Štrkopiesky, zatrávnovače12.9.2020800,28 EURPP
157DRoPeX Bánovce n/BZhotovenie betonovej plochy21.9.20202 413,20 EURPP
158WebSupport BratislavaInternetová stránka23.9.202048,41 EURPP
159Peter Futroš Veľké HosteVýkopové práce7.9.202070,00 EURPP
160Gastro-Apetit NemečkyObčerstvenie18.9.2020156,00 EURPP
161aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky20.9.202050,00 EURPP
162PP Elektronika Bánovce n/BSSD Disk8.9.2020100,00 EURPP
163ZIPA s.r.o. TrenčínPramenitá voda MŠ28.9.202035,88 EURPP
164Slovak Telekom BratislavaFa za telef hovory22.9.202022,73 EURPP
165Peter Kalaba Montel V. HosteElektromont. Material29.9.20201 002,28 EURPP
166Edenred s.r.o BratislavaStravné lístky6.10.2020328,51 EURPP
167Cnc s.r.o BratislavaInternet – poplatky1.10.20209,90 EURPP
168Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory8.10.202035,50 EURPP
169Slovak Telekom BratislavaFa za telef. hovory1.10.202032,18 EURPP
170ALATERE s.r.o Stará TuráZber a preprava VŠP30.9.202024,00 EURPP
171V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn9.10.202082,00 EURPP
172V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektriku9.10.2020465,00 EURPP
173Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO2.10.2020995,88 EURPP
174Agentúra KEXO, s.r.o TopolčanyPoradenská činnosť BOZP7.10.202050,00 EURPP
175Výr. družstvo Dolina M. HosteFa za kalendáre19.10.2020195,00 EURPP
176Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky29.10.2020332,56 EURPP
177Gerys plus s.r.o Bánovce n/BFa za geometricky plan27.10.2020300,00 EURPP
178Betonárka Nadlice s.r.o.Materiál urny27.10.20201 126,56 EURPP
179Peter Futroš Veľké HosteTerénne práce12.10.202090,00 EURPP
180V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektriku22.10.2020465,00 EURPP
181Ing. Sylvia Augustinová N. DubnicaAuditorské služby7.10.2020500,00 EURPP
182aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky5.10.202050,00 EURPP
183ASK s.r.o Dolné NašticeFa za chirurgické rukavice30.10.202028,00 EURPP
184ZIPA s.r.o TrenčínFa za pramenitú vodu ŠJ3.11.202028,70 EURPP
185Slovak Telekom BratislavaFa za telef. hovory22.10.202022,73 EURPP
186Cnc s.r.o BratislavaPoplatok za internet2.11.20209,90 EURPP
187Slovak Telekom BratislavaFa za telef. hovory1.11.202032,53 EURPP
188Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO2.11.20202 124,54 EURPP
189V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektr. energiu10.11.2020465,00 EURPP
190V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn10.11.202082,00 EURPP
191Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory19.11.202035,50 EURPP
192EKOTEC s.r.o BratislavaKontrola detského ihriska3.11.2020199,20 EURPP
193GAURA s.r.o V ChlievanyPráce na urnovom háji12.11.2020538,20 EURPP
194GAURA s.r.o V ChlievanyPráce na urnovom háji12.11.20202 465,85 EURPP
195ALATERE s.r.o Stará TuráZber a preprava VŠP29.10.202018,00 EURPP
196REVITRYS s.r.o UhrovecOP teplovodnej kotolne19.11.2020188,58 EURPP
197Slovak Telekom BratislavaFa za telef. hovory22.11.202022,75 EURPP
198NOMiland s.r.o. KošiceFa za hračky pre MŠ19.11.2020614,91 EURPP
199aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky14.11.202050,00 EURPP
200Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky28.12.2020328,51 EURPP
201ZIPA s.r.o TrenčínFa za pramenitú vodu ŠJ22.12.202053,82 EURPP
202ZIPA s.r.o TrenčínFa za pramenitú vodu ŠJ26.11.202039,47 EURPP
203Edenred s.r.o BratislavaFa za stravné lístky1.12.2020344,68 EURPP
204BIO Jaroslav BotkaFa za orezavanie stromov2.12.2020300,00 EURPP
205Borina Ekos s.r.o L. OpatovceVývoz a uloženie TKO2.12.2020969,59 EURPP
206Cnc s.r.o BratislavaInternet – poplatky1.12.20209,90 EURPP
207V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za elektr. energiu9.12.2020476,00 EURPP
208V-Elektra Slovakia,a.s. MartinFa za plyn9.12.202082,00 EURPP
209Slovak Telekom BratislavaFa za telef. hovory1.12.202032,18 EURPP
210KEO s.r.o ZáhorceRočná licencia16.11.2020225,63 EURPP
211Orange Slovensko, a.s. BratislavaFa za telef. hovory19.12.202035,50 EURPP
212ALATERE s.r.o Stará TuráZber a preprava VŠP30.11.202012,00 EURPP
213Milan Maňak Malé HosteOprava oprava batérií, ventila18.12.2020123,00 EURPP
214aB ul Tribečská TopoľčanySpráva internetovej stránky21.12.202050,00 EURPP