Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Informácia k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

 

Papier: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky.

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier - krepový, baliaci, kancelársky, katalógy---

Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapak), znečistený papier-povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca pásla, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, vrecia z cementu a stavebnej chémie.

 

Plasty: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov.

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky (PET, HDPE,PP), fólie číre a farebné, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín"tégliky", polystyrén, igelitové tašky a vrecká...

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan...

 

Sklo: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla.

Patrí napríklad: neznečistené sklené fľaše z nápojov, sklené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne....

Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky...

  • Komunál
   06. JANUÁR 2023 Piatok
   |
   20. JANUÁR 2023 Piatok
   |
   03. FEBRUÁR 2023 Piatok
   |
   17. FEBRUÁR 2023 Piatok
   |
   03. MAREC 2023 Piatok
   |
   17. MAREC 2023 Piatok
   |
   31. MAREC 2023 Piatok
   |
   14. APRÍL 2023 Piatok
   |
   28. APRÍL 2023 Piatok
   |
   12. MÁJ 2023 Piatok
   |
   26. MÁJ 2023 Piatok
   |
   09. JÚN 2023 Piatok
   |
   23. JÚN 2023 Piatok
   |
   07. JÚL 2023 Piatok
   |
   21. JÚL 2023 Piatok
   |
   04. AUGUST 2023 Piatok
   |
   18. AUGUST 2023 Piatok
   |
   01. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   15. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   29. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   13. OKTÓBER 2023 Piatok
   |
   27. OKTÓBER 2023 Piatok
   |
   10. NOVEMBER 2023 Piatok
   |
   24. NOVEMBER 2023 Piatok
   |
   08. DECEMBER 2023 Piatok |
   22. DECEMBER 2023 Piatok |
  • Plasty
   10. JANUÁR 2023 Utorok
   |
   07. FEBRUÁR 2023 Utorok
   |
   07. MAREC 2023 Utorok
   |
   13. APRÍL 2023 Štvrtok
   |
   11. MÁJ 2023 Štvrtok
   |
   07. JÚN 2023 Streda
   |
   11. JÚL 2023 Utorok
   |
   07. AUGUST 2023 Pondelok
   |
   08. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   06. OKTÓBER 2023 Piatok
   |
   08. NOVEMBER 2023 Streda
   |
   08. DECEMBER 2023 Piatok |

    

    

  • Papier
   16. JANUÁR 2023 Pondelok
   |
   13. FEBRUÁR 2023 Pondelok
   |
   13. MAREC 2023 Pondelok
   |
   24. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   22. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   16. JÚN 2023 Piatok
   |
   20. JÚL 2023 Štvrtok
   |
   16. AUGUST 2023 Streda
   |
   20. SEPTEMBER 2023 Streda
   |
   17. OKTÓBER 2023 Utorok
   |
   20. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |
   19. DECEMBER 2023 Utorok |
  • Sklo
   19. JANUÁR 2023 Štvrtok
   |
   16. FEBRUÁR 2023 Štvrtok
   |
   16. MAREC 2023 Štvrtok
   |
   27. APRÍL 2023 Štvrtok
   |
   25. MÁJ 2023 Štvrtok
   |
   21. JÚN 2023 Streda
   |
   25. JÚL 2023 Utorok
   |
   25. AUGUST 2023 Piatok
   |
   25. SEPTEMBER 2023 Pondelok
   |
   23. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   27. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |
   28. DECEMBER 2023 Štvrtok |