Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Informácia k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

 

Papier: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky.

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier - krepový, baliaci, kancelársky, katalógy---

Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapak), znečistený papier-povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca pásla, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, vrecia z cementu a stavebnej chémie.

 

Plasty: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov.

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky (PET, HDPE,PP), fólie číre a farebné, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín"tégliky", polystyrén, igelitové tašky a vrecká...

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan...

 

Sklo: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla.

Patrí napríklad: neznečistené sklené fľaše z nápojov, sklené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne....

Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky...

  • Kov
   21. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   21. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   23. APRÍL 2024 Utorok
   |
   27. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   21. JÚN 2024 Piatok
   |
   09. JÚL 2024 Utorok
   |
   07. AUGUST 2024 Streda |
   06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   07. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   08. NOVEMBER 2024 Piatok |
   06. DECEMBER 2024 Piatok |
  • Komunál
   05. JANUÁR 2024 Piatok
   |
   19. JANUÁR 2024 Piatok
   |
   02. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   16. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   01. MAREC 2024 Piatok
   |
   15. MAREC 2024 Piatok
   |
   29. MAREC 2024 Piatok
   |
   12. APRÍL 2024 Piatok
   |
   26. APRÍL 2024 Piatok
   |
   10. MÁJ 2024 Piatok
   |
   24. MÁJ 2024 Piatok
   |
   07. JÚN 2024 Piatok
   |
   21. JÚN 2024 Piatok
   |
   04. JÚL 2024 Štvrtok
   |
   19. JÚL 2024 Piatok
   |
   02. AUGUST 2024 Piatok |
   16. AUGUST 2024 Piatok |
   30. AUGUST 2024 Piatok |
   13. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   27. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   11. OKTÓBER 2024 Piatok |
   25. OKTÓBER 2024 Piatok |
   08. NOVEMBER 2024 Piatok |
   22. NOVEMBER 2024 Piatok |
   06. DECEMBER 2024 Piatok |
   20. DECEMBER 2024 Piatok |
  • Plasty
   09. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   07. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   07. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   09. APRÍL 2024 Utorok
   |
   13. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   07. JÚN 2024 Piatok
   |
   09. JÚL 2024 Utorok
   |
   07. AUGUST 2024 Streda |
   06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   07. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   08. NOVEMBER 2024 Piatok |
   06. DECEMBER 2024 Piatok |

    

    

  • Papier
   18. JANUÁR 2024 Štvrtok
   |
   16. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   18. MAREC 2024 Pondelok
   |
   18. APRÍL 2024 Štvrtok
   |
   22. MÁJ 2024 Streda
   |
   18. JÚN 2024 Utorok
   |
   18. JÚL 2024 Štvrtok
   |
   16. AUGUST 2024 Piatok |
   17. SEPTEMBER 2024 Utorok |
   16. OKTÓBER 2024 Streda |
   19. NOVEMBER 2024 Utorok |
   17. DECEMBER 2024 Utorok |
  • Sklo
   21. JÚN 2024 Piatok
   |
   23. JÚL 2024 Utorok
   |
   21. AUGUST 2024 Streda |
   20. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   21. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   22. NOVEMBER 2024 Piatok |
   20. DECEMBER 2024 Piatok |