Zmenšiť textZväčšiť text

Wifi pre teba – Veľké Hoste

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Veľké Hoste
ITMS2014+: 311071AJW5
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľké Hoste č.208, 956 38 Veľké Hoste
Miesto realizácie: Obec Veľké Hoste
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.68265, 18.15579)
  • Bod 2 Dom smútku- Externý AP (48.67593, 18.16078)
  • Bod 3 Dolný koniec- Externý AP (48.67364, 18.16522)
  • Bod 4 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.67517, 18.15775)
  • Bod 5 Zastávka/ el.stĺp- Externý AP (48.67497, 18.16327)
  • Bod 6 Horný koniec Kaplnka- Externý AP (48.68548, 18.15563)
  • Bod 7 Zastávka 2- Externý AP (48.68156, 18.15692)
  • Bod 8 Spodná ulica-Externý AP (48.67928, 18.15661)
  • Bod 9 Materská škola- Externý AP (48.67907, 18.15915)
  • Bod 10 Studienka-Externý AP (48.68116, 18.15473)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti je kontrola verejného obstarávania ukončená, dielo zrealizované a prebiehajú úkony v procese žiadosti o platbu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk